fbpx

Right To Play

Når barn leker, vinner verden

Visste du at det finnes en internasjonal organisasjon som har utarbeidet over 1 200 pedagogiske leker for å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna i verden – og  at den attpåtil var grunnlagt av den norske skøyteløperen Johann Olav Koss? 

Right To Play er, i likhet med de andre organisasjonene i Omvendt Advent, som RAFIKI og CARE, opptatt av å styrke menneskerettighetene globalt. Som navnet tilsier ønsker denne organisasjonen å bidra til at 2,3 millioner av de mest sårbare barna i verden skal få trygge rammer og utdanning gjennom lek som metode – og dette for at de bedre skal være rustet til å mestre livet, og kunne forme sin egen fremtid. De opererer for tiden med sitt arbeid i 15 forskjellige land, som for eksempel Etiopia, Malawi, Tanzania, Canada, Jordan og Mosambik for å nevne noen.

Jenters rett til skolegang

Ellen Schau i Right to Play forteller at graviditet blant unge jenter er en vanlig problemstilling, som påvirker deres mulighet for å gå på skole i land som Tanzania. Før COVID-19 ble hver tredje jente i alderen 15-19 år gravide. I etterkant har tallet steget drastisk. Mange av disse graviditetene er uønsket, og mange har ikke noe annet valg enn å måtte bære frem barnet – noe som dessverre vil svekke fremtidsmulighetene deres. En lov fra 1961 vil fortsatt støtte oppunder at jenter som blir gravide ikke får komme tilbake til skolen. Schau vil imidlertid nevne gladnyheten om at det i mars ble innsatt en ny kvinnelig president i Tanzania, og at dette vil øyne håpet om en forbedring av jenters rett til skolegang.

I tillegg til å være i en svært vanskelig situasjon, bidrar denne loven til å svekke fremtidsmulighetene til jentene. Samtidig mister de nettverket sitt, andre trygge voksenpersoner, sosialisering og viktig oppfølgning når de ikke er en del av skolesystemet. Vi håper at det om kort tid kommer en nyhet som kunngjør at denne forferdelige loven er opphevet, og at alle jenters rett til utdanning blir ivaretatt også i Tanzania, forteller Schau.

Hvordan kan du bidra?

Inntektene Right To Play mottar fra deres deltakelse i Omvendt Advent, vil gå til deres fokus på jenters rett til skolegang fra start til slutt. Det å sette seg inn i de mange ulike problemstillingene knyttet til barns rett til utdannelse, og å skape oppmerksomhet rundt tematikken, er en god måte for selv å kunne bidra.

Les mer på righttoplay.no

Giving Tuesday

Sykehusklovnene

FOTO: Naaf.no