fbpx

Norges Astma – og Allergiforbund (NAAF)

Bidra til å skape en bedre hverdag for de med astma og allergi

Norges Astma- og Allergiforbund, også kjent som NAAF, jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for gjøre hverdagen best mulig for de 1,5 millioner nordmenn som har disse sykdommene. Støtter du NAAF i årets omvendte adventskalender, bidrar du til å sette denne problematikken på agendaen, både når det kommer til å spre helseinformasjon, å få mer forskning på feltet og til å påvirke myndigheter og bransjer til å ta et viktig  standpunkt.

Astma og allergi er kroniske sykdommer som har økt betraktelig de siste tiårene, og den økende trenden ser bare ut til å fortsette. Dette ønsker NAAF å gjøre noe med. De engasjerer seg sterkt for å skape bedre miljøforhold på skoler, på arbeidsplassen og i byer, og kaller seg derfor også en miljøorganisasjon. 

– Belastende miljøforhold ute – og innendørs bidrar til utvikling av sykdom og forsterker symptomer hos de som allerede har utviklet sykdom, forteller Karoline Endsjø i NAAF. 

Mer forskning og tryggere produkter

NAAF har i dag 14 000 medlemmer. De jobber for å spre helseinformasjon, skape tilgjengelige møteplasser og aktivitetstilbud, samt å påvirke myndigheter og bransjer til å ta et tydelig standpunkt. Støtten de mottar gjennom årets julekalender i Omvendt Advent går konkret til dette arbeidet. 

Du støtter også forskning på feltet, slik at vi kan forstå mer om hvordan disse sykdommene oppstår og kan behandles eller forebygges. Sammen arbeider vi også for at forbrukere skal få tryggere produkter uten unødvendige kjemikalier, sier Endsjø. 

Miljøorganisasjonen vil fortsette å fokusere på merkevareordninger for å øke folks bevissthet og påvirke dem til å velge mer helsevennlige produkter.

Teksten fortsetter under bildet.

Pollenvarsling siden 1975

Et annet viktig fokus går på å styrke pollenvarslingen i den kritiske sesongen, slik at den blir så forutsigbar som mulig. Det mange kanskje ikke vet er at NAAF har levert pollenvarsel siden 1975. De har to heltidsansatte pollenanalytikere som sørger for at varslingen er oppdatert og tilgjengelig til enhver tid. Du kan dermed enkelt holde oversikt over pollenspredningen i ditt eget lokalområde, gjennom appen “Pollenvarsel”. 

På spørsmål om hva NAAF ønsker seg mest til jul, råder det ingen tvil:

– Vårt juleønske er en mild pollensesong i 2022 for alle de én million pollenallergikerne i Norge, sier Karoline Endsjø i NAAF. 

Er du interessert i å vite mer om NAAFs arbeid, være frivillig, eller å støtte disse gjennom Omvendt Advent  kan du klikke deg inn på deres nettside https://www.naaf.no

Giving Tuesday

Sykehusklovnene

FOTO: Naaf.no