fbpx

LHL Internasjonal

Bidra i kampen mot den glemte folkesykdommen

Tuberkulose er en glemt sykdom i Norge, men globalt får over 10 millioner mennesker tuberkulose hvert år, og over 1,4 millioner mennesker døde av sykdommen i 2019. Kun slått av Covid-19, er dette den infeksjonssykdommen som tar flest liv i verden, sier Laila Løchting i LHL Internasjonal, som jobber for å skape bevissthet rundt dette globale folkehelseproblemet.

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke ble startet allerede i 1943 under navnet Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon, som jobbet for tuberkuløses rettigheter i en tid hvor rundt 10 000 nordmenn ble syke av tuberkulose hvert år. I 2013 opprettet de en egen internasjonal tuberkulosestiftelse, LHL Internasjonal. Hovedmålet deres er å sikre retten til liv og helse for tuberkuloserammede, sikre brukermedvirkning for tuberkulosesyke og å forhindre at denne sykdommen blir stigmatisert og diskriminert.

Støtt pasientorganisasjoner direkte

LHL Internasjonal arbeider med bekjempelse av tuberkulose i Norge, Malawi, Sudan, Tanzania, Zambia, Romania og Russland. Støtten de mottar fra den Omvendte Adventskalenderen vil gå direkte til pasientorganisasjonene Mikute i Tanzania og Paradiso i Malawi. Disse organisasjonene består av 3000 frivillige som enten selv har hatt tuberkulose eller er pårørende. 

Videre vil pengene bistå til innkjøp av transportmidler til de frivillige, slik at de kan nå ut dit hvor det ikke finnes helsetjenester. Støtten vil også gå til innkjøp av mat til pasienter, som har mistet sin egen inntekt. 

Teksten fortsetter under bildet.

Pandemien har satt arbeidet tilbake i tid

Som en konsekvens av at helseressurser har vært nødt til å svare på den globale pandemien, har det allerede eksisterende tuberkulose-arbeidet  blitt reversert 12 år tilbake i tid. Løchting kan fortelle at 16-41 % færre mennesker har fått diagnose og behandling, noe som i verste fall kan føre til 6,3 millioner flere tilfeller av sykdommen, samt 1,4 millioner dødsfall over de fem neste årene. 

Samtidig vil LHL påpeke at mediedekningen rundt Covid-19 på mange måter har virket positivt inn på arbeidet som gjøres for å bremse andre folkesykdommer slik som tuberkulose. Året 2020 har bidratt til økt kunnskap om viktigheten av vaksiner, og å styrke helsesystemer i utviklingsland. 

Nyhetssakene om Covid-19 har satt søkelyset på den grunnleggende urettferdigheten, og også den gjensidige avhengigheten mellom fattige og rike land når det gjelder smittsomme sykdommer. Vi håper dette kan gi en større forståelse for tuberkulose som et globalt folkehelseproblem, sier Løchting. 

Hun poengterer også at Covid 19-pandemien har vist at effektive vaksiner kan utvikles i en rasende fart, hvis det bare er vilje og penger. Dette er viktig, også når det kommer til bekjempelsen av tuberkulose. Den nå hundre år gamle BCG-vaksinen er ikke effektiv nok til å bekjempe tuberkuloseepidemien. Løchting har en bønn til norske myndigheter: 

Norge må bidra i å utvikle en ny vaksine for tuberkulose så fort som mulig. Det er den eneste måten vi kan stoppe tuberkulosepandemien på.

LHL Internasjonal understreker at hvis du ønsker å bidra med annet enn ved donasjoner, er det svært viktig i seg selv å spre informasjon om hvor utbredt denne sykdommen er.

Les mer på https://www.lhl.no/lhl-internasjonal/om-oss/ 

Giving Tuesday

Sykehusklovnene

FOTO: Naaf.no