fbpx

Ingeniører uten grenser

Bidra til å gi flyktninger tryggere rammer

Teknologi utgjør kjernen i vår moderne verden, og er avgjørende for å skape en bærekraftig fremtid med mindre ulikhet – fokuset vårt de neste årene er å utvikle gode prosjekter som bidrar til en bedre hverdag for flest mulig mennesker i sårbare områder, forteller Marianne Nilsen Sturmair i Ingeniører uten grenser (IUG).

Omstillinger og nye løsninger 

IUG er en ideell organisasjon som arbeider under flere kompetanseområder. Gjennom ti år har de sendt ut over hundre ingeniører og studenter i oppdrag og prosjekter – i mer enn 30 land. Nå er det glad for å endelig kunne sende ingeniørene sine ned i felt igjen, for å implementere nye løsninger. Det siste året har alle oppdrag vært satt på vent, og de har isteden  brukt tiden sin på møysommelig planlegging og prosjektering. For å kunne bidra på andre måter har de vært nødt til å omstille seg og tenke nytt, hvor digitale arrangementer som “Missing Maps” har vært et fokusområde. Organisasjonen har til og med bygget en prototype til en maskin for plast-gjenvinning på en workshop i Oslo, for å forberede seg best mulig til maskinens endelige installasjon i en etiopisk flyktningleir.

Waste of Warmth

Støtten gjennom adventskalenderen, Omvendt Advent, vil gå til deres innovasjonsprosjekt Waste of Warmth; et prosjekt som skal verne om mennesker på flukt. Millioner av mennesker lever nå i midlertidige leirer i Midtøsten, og mangel på beskyttelse mot kalde vintre er en av de mange utfordringene. Ingeniører uten grenser har utviklet en metode for å vinterisolere flyktningetelt med et materiale som fremstilles av resirkulert plast. Dette for å få bukt med noen av levekostnadene til flyktninger, men også senke deres helse- og miljørisiko. 

– Ved å støtte prosjektet er man med på å sørge for at plastavfall resirkuleres lokalt og blir til isolasjonsprodukter for varmere og tryggere telt i flyktningleirer, samtidig som det skapes arbeidsplasser for mennesker på flukt, sier Nilsen Sturmair. 

Som deltakere i Omvendt Advent vil de understreke at tilgangen til kunnskap og teknologi er helt vesentlig for å kunne oppnå FNs bærekraftsmål. Hver krone man gir til Ingeniører uten grenser gir en verdi av 4 kroner til et av deres mange prosjekter. 

Er du interessert i å vite mer om hvordan du kan engasjere deg i IUG og å lese om deres hjertesaker, kan du gå inn på nettsiden deres: https://iug.no 

Giving Tuesday

Sykehusklovnene

FOTO: Naaf.no