fbpx

CARE

En investering i kvinner er en klar investering i fremtiden

Care Norge arbeider for en verden der kvinner i utviklingsland skal få delta sidestilt med menn i arbeidslivet, bestemme over sin egen kropp og bruke sin egen stemme – betingelser som for oss i Norge er en selvfølgelighet. Støtten fra Omvendt Advent vil bidra til nettopp dette.   

Det å gi kvinner helt basale rettigheter fører til mindre sult, mindre fattigdom, mindre vold, og mer rettferdighet. Arbeidet handler rett og slett om å gi kvinner innflytelse og selvbestemmelse i eget liv.

– Ringvirkningene av å investere i kvinner er store. Barna, familien og samfunnet rundt får det bedre når kvinnene lykkes, fastslår Arild Olsen, seniorrådgiver for private givere. 

Care er en internasjonal hjelpeorganisasjon som ikke er tilsluttet noe politisk parti, religiøs gruppering eller ideologi. På verdensbasis har de siden 1945 arbeidet for å gi kvinner verktøy mot fattigdom og vold. Sammen med partnerne sine jobber de i godt over 100 land, og de nådde i fjor ut til 68 millioner mennesker gjennom 1036 prosjekter og initiativ. På det nasjonale planet er Care Norge nå involvert i prosjekter som spenner over 13 utviklingsland. 

India under en global pandemi

En stor del av Cares fokus i år har vært arbeidet deres knyttet til den voldsomme smitteeksplosjonen i India. Landdirektøren deres kunne fortelle om forferdelige scener der mennesker uten tilgang på nok oksygen ble nektet adgang til sykehusene. Olsen forteller videre at mangelen på oksygenflasker og smittevernsutstyr var akutt og det var opp mot 400 000 smittetall daglig – et tall det er vanskelig å forestille seg omfanget av. 

Gjennom å samle opp nok faglige og økonomiske ressurser fikk CARE etablert flere provisoriske sykehus i landet, og de skaffet tilgang på mer helsemateriell for å få kontroll på spredningen. CARE er nå opptatt av å se nærmere på hvordan COVID 19-pandemien påvirker særlig kvinner og jenter.

Engasjer deg i CARE

Utover å støtte CARE gjennom Omvendt Advent kan du, gjennom å dele organisasjonens arbeid på dine egne plattformer i sosiale medier, også hjelpe organisasjonen med å nå ut til enda flere med deres arbeid. Er du interessert i å lese mer om hvordan de i de neste årene vil jobbe for kvinners økonomiske, seksuelle, og reproduktive rettigheter kan du klikke deg inn på https://care.no/om-care.

Giving Tuesday

Sykehusklovnene

FOTO: Naaf.no