fbpx

RAFIKI

Bidra til å styrke barn og unges livsmestring i Tanzania

RAFIKI er en frivillig organisasjon med hovedkontor og virksomhet i Bagamoyo, Tanzania. Deres overordnede mål er å styrke barn og unges livskvalitet med fokus på personlig og intellektuell utvikling. Et av de trinnvise målene for organisasjonen er å få kunne etablere et bibliotek på deres utdanningssenter. Det er her støtten fra årets omvendte julekalender kan bidra med å få nettopp dette realisert, forteller organisasjonens daglige leder Hennie Kongsøre.

Gjennom å ta del i årets Omvendt Advent vil også mindre organisasjoner som RAFIKI kunne få mulighet til å forsterke deres grunnlag gjennom publisitet og innsamling av midler.

– Dette er et veldig flott prosjekt som kan gagne mange viktige og varierte tiltak verden over.

Fokus på kreativitet og bærekraft

Det er som med mange nasjonale og globale organisasjoner og frivillige aktører blitt et fokus på verdiskapning gitt ved en mer bærekraftig tilgang. RAFIKI arbeider med å styrke det eksisterende skolesystemet gjennom dans, musikk og andre kreative kunstformer. I juli fikk elevene blant annet opptre på Haba na Haba Dance Festival i Dar Es Salaam, en av de mest anerkjente festivalene i Tanzania.

– Vi bruker kunsten som et verktøy for å utvikle det hele menneske der elevene utvikler selvtillit, selvutvikling og selvrealisering. Senteret vil også fungere som et trygt tilholdssted for elevene som nå ser på hverandre som sin familie.

Dersom organisasjonen får samlet inn tilstrekkelig med midler, vil det også åpne opp for muligheten til å etablere en egen økologisk hage, som vil bidra til en mer bærekraftig drift.

RAFIKI betyr for øvrig “venn” på swahili, og ble først grunnlagt i 1985. De arbeider nå i 10 forskjellige afrikanske land, og deriblant i Tanzania. Deres største juleønske i år er å etablere en mer regelmessig inntektsstrøm for å kunne sikre den videre driften. Hvis du ønsker å bidra til at RAFIKI kan få fortsette deres arbeid med å gi flere barn og unge tilgang på et trygt og kreativt læringsmiljø, kan du gjøre det ved enten gjennom donasjoner eller frivillig arbeid.

Mer kontaktinformasjon finnes på www.rafikingo.org

Giving Tuesday

Sykehusklovnene

FOTO: Naaf.no