Oppføringer av SommerfuglenAnna

Stiftelsen organdonasjon

Organisasjonen jobber for å få enda flere til å si ja til organdonasjon, og å belyse viktigheten av å dele dette med sine nærmeste pårørende. Midlene fra Omvendt Advent vil gå til å styrke deres informasjonsarbeid, som å arrangere kampanjeuker, holde undervisning og foredrag, og å reise rundt på utdanningsinstitusjoner.

Sjømannskirken

Sjømannskirken – den norske kirken i utlandet – er en selvstendig og frivillig organisasjon. Arbeidet deres består av å skape sosiale og kulturelle møtesteder, og har også viktige funksjoner innen beredskap, oppsøkende sosialt arbeid, frivillighet og rollen som en åpen møteplass for nordmenn der alle er velkomne. Årets deltakelse i Omvendt Advent retter et særlig fokus på julefeiringen. 

Varmestuens venner

Da Covid 19 traff oss, måtte Varmestuens Venner stenge ned lokalene sine og starte med takeaway-servering istedenfor. I løpet av nedstengingen serverte de mer enn 16000 middager til brukerne sine, laget på et eget kjøkken og produsert av frivillige.

Ingeniører uten grenser

– Teknologi utgjør kjernen i vår moderne verden, og er avgjørende for å skape en bærekraftig fremtid med mindre ulikhet – fokuset vårt de neste årene er å utvikle gode prosjekter som bidrar til en bedre hverdag for flest mulig mennesker i sårbare områder, forteller Marianne Nilsen Sturmair i Ingeniører uten grenser (IUG).

Right to play

Visste du at det finnes en internasjonal organisasjon som har utarbeidet over 1 200 pedagogiske leker for å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna i verden – og at den attpåtil var grunnlagt av den norske skøyteløperen Johann Olav Koss?

WWF Verdens Naturfond

Vi ser stadig hvordan klimaendringene spiller inn i hverdagen vår, både på det nasjonale  og globale plan. Det er ingen nyhet at vi allerede opplever mer nedbør og kortere skisesong, krympende isbreer i arktis og hav som stiger. WWF Verdens Naturfond er en av organisasjonene som har en sterk stemme for klimaet, og ønsker å løse disse utfordringene. 

Bidra til å styrke barn og unges livsmestring i Tanzania

Vil du bidra til å styrke barn og unges livsmestring i Tanzania? RAFIKI er en frivillig organisasjon som er opptatt av å styrke det eksisterende skolesystemet gjennom kreativitet, dans, kunst og fokus på bærekraft. Gjennom årets Omvendt Advent kan mindre organisasjoner som RAFIKI også få muligheten til å etablere en mer regelmessig inntektsstrøm for å kunne sikre den videre driften.

Bidra til å støtte dem med et bankende hjerte for dyrs velferd

Dyr er uten stemme, uten rettigheter og uten muligheter til å forsvare seg selv. Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at dyr ikke skal defineres som «ting», men få grunnleggende rettigheter og anerkjennes som følende vesener – ja, akkurat som oss mennesker. Dyrebeskyttelsen Norge er den eneste landsdekkende organisasjonen som gir praktisk hjelp til dyr i nød.