Økologisk Norge

Å utvide tilbudet av skolehager i Norge, samt å formidle budskap om hvordan en kan etablere nye hager er blant noen av prosjektene de er opptatt av fremover. Støtten de får gjennom Omvendt Advent vil gå til å støtte dette, og deres videre politiske arbeid.

Redningsselskapet

Se for deg at båten din er på vei til å synke, og du er midt ute på det kalde, mørke havet. Du er helt avhengig av hjelp fra andre for å klare deg, og det er sekunder som skiller mellom liv og død. Dette er hverdagskost for Redningsselskapet.

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon som arbeider for å bekjempe demens og hjerte- og karsykdommer i Norge. Det gjøres ved å spre viktig informasjon, drive forebyggende arbeid lokalt og nasjonalt, politisk påvirkningsarbeid og støtte til forskning. Innsatsen deres er faktisk basert på innsamlede midler og gaver – og derfor er deltakelsen i Omvendt Advent en viktig anledning for å bidra til at mennesker med demens og deres pårørende får et håp og et bedre liv.